Aktualności

maj 2017

Szukamy Pracowników! Dowiedź się więcej;>>>> Chcesz dowiedzieć się więcej? Kliknij>

Maj 2016

P.W. „EBUD"-Przemysłówka Sp. z o.o. podpisało umowę z Rejonowym Zarządem Infrastruktury w Bydgoszczy na zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie budowy oraz przebudowy obiektów w kompleksie wojskowym przy ul. Szubińskiej 105 dla potrzeb Centrum Doktryn i Szkolenia Sił
w Bydgoszczy".

Kwiecień 2016

P.W. „EBUD"-Przemysłówka Sp. z o.o. podpisało umowę z fimą „ANMAR" Sp. z o.o. na realizacje inwestycji pn. "Zmiana zagospodarowania terenu istniejącego ośrodka wypoczynkowego polegająca na budowie budynku hotelowo-gastronomicznego z budynkiem sanitarnym oraz infrastrukturą w Gudowie"

Styczeń 2016

P.W. „EBUD"-Przemysłówka Sp. z o.o. podpisało umowę z Cukiernią Sowa Spółka Jawna na realizację inwestycji pn. "Przebudowa i rozbudowa przy budynku ul. Grodzkiej 12 na działce nr ewidencyjnym 137/5 w obrębie 108 w Bydgoszczy na potrzeby hotelu wraz z korektą układu chodników na fragmencie działek 136/, 137/4, 137/6, 207/8, 216 w obrębie 108 wraz z wybudowaniem infrastruktury towarzyszącej".

Kwiecień 2016

Konsorcjum firm: ERBUD S.A - Przedsiębiorstwo Wielobranżówe „EBUD" Przemysłówka Sp. z o.o. podpisało umowę z Rejonowym Zarządem Infrastruktury dotyczącą inwestycji pn. „Budowa wielkopowierzchniowego, wielobranżowego składu materiałowego" Skład Piła.

Listopad 2015

P.W. „EBUD"-Przemysłówka Sp. z o.o. podpisało umowę z Rejonowym Zarządem Infrastruktury dotyczącą inwestycji pn. „Budowa stanowiska przygotowania i elaboracji rakiet (SPIER) w Inowrocławiu"

Listopad 2015

P.W. „EBUD"-Przemysłówka Sp. z o.o. podpisało umowę dotyczącą inwestycji pn. „Roboty budowlane polegające na budowie szkoły podstawowej z przedszkolem, halą sportową (z wyposażeniem) wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 2 w Bydgoszczy"

Maj 2015

P.W. „EBUD"-Przemysłówka Sp. z o.o. podpisała umowę dotyczącą inwestycji pn. „Budowa obiektu wielofunkcyjnego w zespole rekreacyjno-sportowo-usługowym przy ul. Nakielskiej w Bydgoszczy".

Kwiecień 2015

Z wizytą na placu budowy... Na nowo budownym obiekcie - pływalni w Przechowie odbyło się spotkanie Władz Gminy oraz Głównego Wykonawcy P.W. "EBUD" Przemysłówka Sp. z o.o.>>> Chcesz wiedzieć jak idą prace? Kliknij w link do artykułu.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „EBUD” – Przemysłówka Sp. z o.o. zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy w 1991 roku.

 więcej --->>>

W skład Zarządu firmy, wchodzą osoby z wieloletnim doświadczeniem w budownictwie i biznesie.

więcej --->>>

Zapraszamy do zapoznania się z kluczowymi wydarzeniami z historii funkcjonowania firmy.

więcej --->>>

Zaufaj naszemu doświadczeniu

  • certyfikaty2Działając od 1991 roku, zdobywaliśmy umięjętności na wielu budowach w kraju i zagranicą. Zgrany i doświadczony zespół był wielokrotnie doceniany i nagradzany za swoją fachowość i jakość prac.

    EBUD to partner na którym można polegać