Inwestycje

Inwestycje bieżące


"Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie budowy oraz przebudowy obiektów w kompleksie wojskowym przy ul. Szubińskiej 105 dla potrzeb Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy"

"Zmiana zagospodarowania terenu istniejącego ośrodka wypoczynkowego polegająca na budowie budynku hotelowo-
gastronomicznego z budynkiem sanitarnym oraz infrastrukturą w Gudowie"

"Przebudowa i rozbudowa przy budynku ul. Grodzkiej 12 na działce nr ewidencyjnym 137/5 w obrębie 108 w Bydgoszczy na potrzeby hotelu wraz z korektą układu chodników na fragmencie działek 136/, 137/4, 137/6, 207/8, 216 w obrębie 108 wraz z wybudowaniem infrastruktury towarzyszącej"

"Budowa wielkopowierzchniowego, wielobranżowego składu materiałowego ­ Skład Piła"

„Budowa stanowiska przygotowania i elaboracji rakiet (SPIER) w Inowrocławiu"

„Roboty budowlane polegające na budowie szkoły podstawowej z przedszkolem, halą sportową (z wyposażeniem) wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 2 w Bydgoszczy"

„Wykonanie robót zabezpieczających, robót budowlano – konserwatorskich w budynkach: Młyna Rothera, Spichrza Zbożowego, Spichrza Mącznego zlokalizowanych na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy"

„Budowa obiektu wielofunkcyjnego w zespole rekreacyjno-sportowo-usługowym przy ul. Nakielskiej w Bydgoszczy"

„Budowa Strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu wraz z zapleczem użytkowym"

„Przebudowa hangaru nr 7 w Leźnicy Wielkiej"

„Przebudowa i rozbudowa składu MPS w Porcie Wojennym w Gdyni"

„Budowa budynku wielorodzinnego z garażem przy ul. Stawowej 20 w Bydgoszczy"

„Realizacja etapu II zespołu zabudowy mieszkalno – usługowej w rejonie ulicy Łącznej – Kukułeczki w Szczecinie wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu"

Inwestycje zakończone w 2016r.:


Kwiecień - „Budowa Polikliniki Centrum w Bydgoszczy"
Marzec - „Budowa zakładu produkcji tektury i opakowań z tektury falistej o podwyższonej jakości w Obszarze Rozwoju Gospodarczego VISTULA PARK II Świecie – Sulnowo – etap II – magazyn wyrobów gotowych"
Marzec - "Roboty budowlane w budynku administracyjno­warsztatowym w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 103
z zagospodarowaniem terenu"

Inwestycje zakończone w 2015r.:


Grudzień - „Przebudowa i rozbudowa krytej pływalni w Świeciu"
Grudzień -"Budowa instalacji zatężania ługów posiarczynowych na terenie Zakładów Chemicznych „Nitro-Chem" S.A. w Bydgoszczy"
Listopad - „Budowa Punktu Obsługi Podróżnych wraz z zagospodarowaniem terenu stacji w Solcu Kujawskim w ramach projektu „Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko – toruńskim obszarze metropolitalnym BiT-City-Solec Kujawski"
Listopad - „Budowa budynków mieszkalnych dla BTBS w Bydgoszczy"
Sierpień - „Budowa trzech wielorodzinnych budynków mieszkalnych z infrastrukturą przy ul. gen. T. Bora - Komorowskiego w Bydgoszczy w ramach realizacji dwóch zadań (I i II)"
Sierpień - „Rozbudowa Centrum Diagnostyczno – Leczniczego we Włocławku o Zakład Teleradioterapii"
Czerwiec - „Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kalinowej i Azaliowej w Gdańsku"
Marzec - „Budowa Innowacyjnego – Naukowego Centrum Badań Rolniczych (INCBR) w Puławach"
Marzec - „Modernizacja Lotniskowego Składu MPS na lotnisku Kraków-Balice"


Inwestycje zakończone w 2014r.:


Grudzień
– „Przebudowa budynku dla potrzeb Orkiestry Wojskowej w Bydgoszczy" 
Grudzień – zakończenie inwestycji realizowanej dla Urzędu Dozoru Technicznego w Bydgoszczy pn. „Budowa Nowej Siedziby Oddziału Dozoru Technicznego w Bydgoszczy, przy ul. Kamiennej wraz z niezbędną infrastrukturą"
Wrzesień – ukończenie realizacji inwestycji dla Kujawsko – Pomorskich Inwestycji Medycznych Sp. z o.o. - „Przebudowa i rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy" - w konsorcjum
Wrzesień – zakończenie zadania na zlecenie Miasta Katowice pn. „Budowa siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach" – w konsorcjum
Sierpień – zakończenie zadania dla Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy Sp. z o.o. pn. „Przebudowa Fontanny przy ul. Słowackiego/Szwalbego w Bydgoszczy"
Lipiec –ukończenie zadania dla Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Bydgoszcz pn. „Przebudowa budynku nr 46 dla potrzeb Sztabu Brygady w Inowrocławiu"
Lipiec – zakończenie realizacji inwestycji dla Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy - „Budowa Domu Studenta przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Bydgoszczy"
Maj –ukończenie inwestycji realizowanej dla Zakładu Produkcji Tektury Falistej i Opakowań BART Sp. z o.o. - „Budowa Zakładu Produkcji tektury i opakowań z tektury falistej w Obszarze Rozwoju Gospodarczego VISTULA PARK II Świecie"
Maj – zakończenie realizacji inwestycji dla Urzędu Miejskiego w Tarczynie pn. „Budowa Domu Kultury i Urzędu Miejskiego w Tarczynie"
 

Inwestycje zakończone w 2013r.:

 
Grudzień – Zakończenie realizowanej inwestycji dla Samodzielnej Inicjatywy Mieszkaniowej „SIM" Sp. z o.o. pn. „Budowa budynków mieszkalnych dla SM SIM w Bydgoszczy"
Grudzień - Zakończenie zadania dla Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Bydgoszczy „Rozbudowa Budynku Pilota nr 29, Inowrocław"
Sierpień – Zakończenie inwestycji dla Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie „Rewitalizacja Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie"
Kwiecień – ukończenie realizacji projektu dla Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy „Odprowadzenie ścieków deszczowych z obszarów stref ochronnych ujęć wód „Las Gdański" i „Czyżkówko" oraz rozbudowa części sieci kanalizacji deszczowej w Bydgoszczy". Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z Warunkami Kontraktowymi („czerwony" FIDIC)
Marzec – Zakończenie zadania dla Jednostki Wojskowej w Grudziądzu dotyczącego przebudowy wjazdu wraz z infrastrukturą.
Styczeń – zakończenie realizacji inwestycji dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy – „Centrum Edukacji, Kultury Fizycznej i Sportu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy".
 

Inwestycje zakończone 2012r.:

 
Grudzień – Zakończenie dwóch zadań dla Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Bydgoszczy dotyczącego „Przebudowy sieci wodociągowej i przeciwpożarowej oraz dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Maksymilianowie".
Listopad –Zakończenie inwestycji dla EBUD TBS „MINIOSIEDLE składające się z trzech budynków mieszkalnych z lokalami, usługami, garażem podziemnym, garażem indywidualnym i miejscami postojowymi na zewnątrz budynku oraz wewnętrznymi instalacjami wraz z zielenią i drogami oraz przebudową sieci telekomunikacyjnej wraz z wykonaniem przyłącza cieplnego w Bydgoszczy" . Zadanie realizowane było w systemie „zaprojektuj i wybuduj".
Listopad – Zakończenie zadania inwestycyjnego dla Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy „Budowy zaplecza techniczno – magazynowego w Bydgoszczy"
Wrzesień – Zakończenie realizacji inwestycji na zlecenie Miasta Bydgoszcz „Roboty budowlane polegające na wykonaniu rewitalizacji zdegradowanych terenów sportowych na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy, w przedmiocie budowy przystani jachtowej z bazą noclegową". Kapituła konkursu „Budowa na medal Pomorza i Kujaw 2013" przyznaje GRAND PRIX w kategorii „Budownictwo użyteczności publicznej – obiekty sportowe, rekreacyjne, turystyczne" za budowę Przystani jachtowej wraz z baza noclegową.
Sierpień – Ukończenie realizacji projektu dla Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy sp. z o.o. „Ścieżki edukacji ekologicznej na bazie zabytkowych obiektów Hali Pomp i Wieży Ciśnień". Zadanie realizowane było w systemie „zaprojektuj i wybuduj" – według warunków kontraktowych FIDIC na podstawie tzw. „żółtej książki". Realizacja otrzymała nagrodę MODERNIZACJA ROKU 2012 przyznaną przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy.
Maj - Zakończenie zadania dla Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Bydgoszczy – „Modernizacja Bazy MPS – Skład Maksymilianowo"
Marzec – Zakończenie realizacji inwestycji dla Diecezji Kościoła Rzymsko - Katolickiego „Budowy budynku Centrum Dialogu wraz z infrastrukturą techniczną, a w tym zjazdy oraz odgałęzienie boczne sieci kanalizacji ogólnospławnej w Toruniu". Budynek otrzymał wyróżnienie w konkursie OBIEKT ROKU Edycja 2011-2012 przyznaną przez Prezydenta Miasta Torunia.

nasprzedaz 01

nasprzedaz fordon

nasprzedaz stawowa

Zaufaj naszemu doświadczeniu

  • certyfikaty2Działając od 1991 roku, zdobywaliśmy umięjętności na wielu budowach w kraju i zagranicą. Zgrany i doświadczony zespół był wielokrotnie doceniany i nagradzany za swoją fachowość i jakość prac.

    EBUD to partner na którym można polegać