Polityka jakości

Polityka Jakości P.W. „EBUD" – Przemysłówka Sp. z o.o. jest zgodna z naszym dążeniem do spełnienia oczekiwań naszych Klientów, w tak trudnej dziedzinie, jaką jest branża budowlana.

Jakość w naszym rozumieniu, to pełne zadowolenie naszych Klientów dzięki najwyższemu poziomowi usług świadczonych, przy jednoczesnym zachowaniu jak najkorzystniejszej ceny. Dlatego też zobowiązujemy się do ciągłego doskonalenia skuteczności i efektywności Systemu Zarządzania Jakością.


Politykę tę realizujemy poprzez działanie w ramach wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością, zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009 i AQAP 2110:2009, przy jednoczesnym, pełnym zaangażowaniu całego kierownictwa i udziale wszystkich pracowników.

Głównymi celami Firmy są:
- spełnianie potrzeb naszych Klientów poprzez ich jak najlepszą obsługę, bezbłędną i terminową realizację umów,
- dostarczanie naszym Klientom usług o oczekiwanej jakości, w najbardziej konkurencyjnej i cenie,
- zapobieganie powstawaniu usterek i błędów,
- dbanie o ciągłe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji kadry pracowniczej, niezbędnych dla fachowej i rzetelnej obsługi naszych Klientów,
- tworzenie wzajemnego zaufania i poszanowania pomiędzy Nami, a Naszymi podwykonawcami i dostawcami.
Powyższe cele będziemy realizować przy pomocy wszelkich dostępnych środków oraz wykorzystując narzędzia wynikające z wymagań normy PN-EN ISO 9001:2009 i AQAP-2110:2009 oraz procedur i instrukcji Systemu Zarządzania Jakością.

nasprzedaz 01

nasprzedaz fordon

nasprzedaz stawowa

Zaufaj naszemu doświadczeniu

  • certyfikaty2Działając od 1991 roku, zdobywaliśmy umięjętności na wielu budowach w kraju i zagranicą. Zgrany i doświadczony zespół był wielokrotnie doceniany i nagradzany za swoją fachowość i jakość prac.

    EBUD to partner na którym można polegać