Kalendarium

Zapraszamy do zapoznania się z kluczowymi wydarzeniami z historii funkcjonowania firmy.

Wydarzenia 2016r.


Firma EBUD Przemysłówka Sp. z o.o. w rok 2016 wchodzi z wieloma inwestycjami realizowanymi na terenie całej Polski:

"Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie budowy oraz przebudowy obiektów w kompleksie wojskowym przy ul. Szubińskiej 105 dla potrzeb Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy"

"Zmiana zagospodarowania terenu istniejącego ośrodka wypoczynkowego polegająca na budowie budynku hotelowo-
gastronomicznego z budynkiem sanitarnym oraz infrastrukturą w Gudowie"

"Przebudowa i rozbudowa przy budynku ul. Grodzkiej 12 na działce nr ewidencyjnym 137/5 w obrębie 108 w Bydgoszczy na potrzeby hotelu wraz z korektą układu chodników na fragmencie działek 136/, 137/4, 137/6, 207/8, 216 w obrębie 108 wraz z wybudowaniem infrastruktury towarzyszącej"

"Budowa wielkopowierzchniowego, wielobranżowego składu materiałowego ­ Skład Piła"

„Budowa stanowiska przygotowania i elaboracji rakiet (SPIER) w Inowrocławiu"

„Roboty budowlane polegające na budowie szkoły podstawowej z przedszkolem, halą sportową (z wyposażeniem) wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 2 w Bydgoszczy"

„Wykonanie robót zabezpieczających, robót budowlano – konserwatorskich w budynkach: Młyna Rothera, Spichrza Zbożowego, Spichrza Mącznego zlokalizowanych na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy"

„Budowa obiektu wielofunkcyjnego w zespole rekreacyjno-sportowo-usługowym przy ul. Nakielskiej w Bydgoszczy"

„Budowa Strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu wraz z zapleczem użytkowym"

„Przebudowa hangaru nr 7 w Leźnicy Wielkiej"

„Przebudowa i rozbudowa składu MPS w Porcie Wojennym w Gdyni"

„Budowa budynku wielorodzinnego z garażem przy ul. Stawowej 20 w Bydgoszczy"

„Realizacja etapu II zespołu zabudowy mieszkalno – usługowej w rejonie ulicy Łącznej – Kukułeczki w Szczecinie wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu"

Kwiecień -Zakończenie inwestycji realizowanej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Centrum Onkologii w Bydgoszczy pn. „Budowa Polikliniki Centrum w Bydgoszczy"

Marzec - Ukończono inwestycję dla firmy „BART" Sp. z o.o. pn. „Budowa zakładu produkcji tektury i opakowań z tektury falistej o podwyższonej jakości w Obszarze Rozwoju Gospodarczego VISTULA PARK II Świecie – Sulnowo – etap II – magazyn wyrobów gotowych"

Marzec - Zakończono realizację zadania dla Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy pn. "Roboty budowlane w budynku administracyjno­warsztatowym w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 103
z zagospodarowaniem terenu"

Wydarzenia 2015r:

Grudzień - Zakończono realizacje inwestycji dla Gminy Świecie pn. „Przebudowa i rozbudowa krytej pływalni w Świeciu"

Grudzień - Ukończono zadanie dla Zakładów Chemicznych NITROCHEM pn. "Budowa instalacji zatężania ługów posiarczynowych na terenie Zakładów Chemicznych „Nitro-Chem" S.A. w Bydgoszczy"

Listopad - Zakończono realizację zadania dla Gminy Solec Kujawski „Budowa Punktu Obsługi Podróżnych wraz z zagospodarowaniem terenu stacji w Solcu Kujawskim w ramach projektu „Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko – toruńskim obszarze metropolitalnym BiT-City-Solec Kujawski"

Listopad – Zakończenie inwestycji pn. „Budowa budynków mieszkalnych dla BTBS w Bydgoszczy"

Sierpień – Ukończono realizacje zadania pn. „Budowa trzech wielorodzinnych budynków mieszkalnych z infrastrukturą przy ul. gen. T. Bora - Komorowskiego w Bydgoszczy w ramach realizacji dwóch zadań (I i II)"

Sierpień –Zakończenie inwestycji realizowanej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Onkologii im. Prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy pn. „Rozbudowa Centrum Diagnostyczno – Leczniczego we Włocławku o Zakład Teleradioterapii"

Czerwiec - Ukończono realizację inwestycji dla Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska pn. „Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kalinowej i Azaliowej w Gdańsku"

Marzec – Zakończenie inwestycji realizowanej dla Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowym Instytutem Badawczym z siedzibą w Puławach pn. „Budowa Innowacyjnego – Naukowego Centrum Badań Rolniczych (INCBR) w Puławach"

Marzec – Ukończono realizacje inwestycji dla 12 Terenowego Oddziału Lotniskowego z siedzibą w Warszawie pn. „Modernizacja Lotniskowego Składu MPS na lotnisku Kraków-Balice"

Wydarzenia 2014r.


Firma EBUD Przemysłówka  Sp. z o.o. w rok 2014 weszła z wieloma inwestycjami realizowanymi na terenie całej Polski:


„Przebudowa i rozbudowa krytej pływalni w Świeciu"

„Przebudowa i rozbudowa składu MPS w Porcie Wojennym w Gdyni"

„Rozbudowa Centrum Diagnostyczno – Leczniczego we Włocławku o Zakład Teleradioterapii"

„Budowa Polikliniki Centrum w Bydgoszczy"

„Przebudowa i rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy" - w konsorcjum

„Budowa budynków mieszkalnych dla SM SIM w Bydgoszczy"

„Budowa budynków mieszkalnych dla BTBS w Bydgoszczy"

„Budowa budynków mieszkalnych dla ETBS w Bydgoszczy"

„Budowa Nowej Siedziby Oddziału Dozoru Technicznego w Bydgoszczy, przy ul. Kamiennej wraz z niezbędną infrastrukturą"

„Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kalinowej i Azaliowej w Gdańsku"

„Budowa Innowacyjnego – Naukowego Centrum Badań Rolniczych (INCBR) w Puławach"

„Modernizacja Lotniskowego Składu MPS na lotnisku Kraków-Balice"

„Przebudowa budynku dla potrzeb Orkiestry Wojskowej w Bydgoszczy"

„Budowa budynków mieszkalnych dla STBS w Szczecinie"

Grudzień –Zakończenie zadania realizowanego dla Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Bydgoszczy pn. „Przebudowa budynku dla potrzeb Orkiestry Wojskowej w Bydgoszczy"

Grudzień – zakończenie inwestycji realizowanej dla Urzędu Dozoru Technicznego w Bydgoszczy pn. „Budowa Nowej Siedziby Oddziału Dozoru Technicznego w Bydgoszczy, przy ul. Kamiennej wraz z niezbędną infrastrukturą"

Październik - W Konkursie „BUDOWA ROKU 2014" organizowanym przez Olsztyńską Izbę Budowlaną pod patronatem Wojewody Warmińsko – Mazurskiego budowa p.n. „Rewitalizacja Teatru im. stefana Jaracza w Olsztynie" zdobyła I miejsce w kategori „Obiekty Modernizowane i Rewitalizowane".

Październik - Kapituła Konkursu Kierownik Budowy 2014 przy Polskim Związku Pracowdawców Budownictwa na posiedzeniu w dniu 30 września 2014 roku postanowiła przyznac Certyfikat Finalisty Konkursu Kierownik Budowy 2014 w kategorii Mała budowa Panu Grzegorzowi Lora

Wrzesień - P.W. „EBUD – Przemysłówka Sp. z o.o. wręczono medal Hereditas Saeculorum za szczególne osiągnięcia w dziedzinie konserwacji i restauracji zabytków za prace konserwatorskie przy zespole budynków Stacji Wodociągów „Las Gdański" przy ul. Gdańskiej 242 oraz za prace przy Wieży Ciśnień przy ul. Filareckiej 1 w Bydgoszczy

Wrzesień – Zakończenie inwestycji dla Miasta Katowice w Katowicach „Budowa siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach" – w konsorcjum

Sierpień – Zakończenie zadania dla Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy „Przebudowa Fontanny przy ul. Słowackiego/Szwalbego w Bydgoszczy"

Lipiec – Zakończenie zadania dla Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Bydgoszczy „Przebudowa budynku dla potrzeb Sztabu Brygady w Inowrocławiu"

Czerwiec – Zakończenie inwestycji dla UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Collegium Medicum im. Ludwika Rydgiera w Bydgoszczy „Budowa Domu Studenta przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Bydgoszczy"

Maj - Zakończenie budowy dla firmy „BART" sp. z o.o. z siedzibą w Sulnowie 53 g 86-100 Świecie p.n. „Budowa Zakładu Produkcji tektury i opakowań z tektury falistej w Obszarze Rozwoju Gospodarczego VISTULA PARK II Świecie"

Luty – Zakończenie inwestycji dla Gminy Tarczyn z siedzibą w Tarczynie „Budowa Domu Kultury i Urzędu Miejskiego w Tarczynie"

Wydarzenia 2013r.

 

Grudzień - Zakończenie zadania dla Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Bydgoszczy „Rozbudowa Budynku Pilota nr 29, Inowrocław”

 

Grudzień – Państwowa Inspekcja Pracy przyznaje Firmie EBUD Przemysłówka Sp. z o.o. II miejsce w konkursie „Buduj Bezpiecznie” jako generalnemu wykonawcy inwestycji „Budowa Nowej  Siedziby Oddziału Dozoru Technicznego  w Bydgoszczy, przy ul. Kamiennej wraz z niezbędną infrastrukturą”

 

Listopad - Certyfikat Finalisty Konkursu „Kierownik Budowy 2013” nadany przez Polski Związek Pracodawców w Warszawie otrzymał pracownik firmy EBUD Przemysłówka Sp. z o.o. - Pan Marek Zajączkowski

 

Listopad – wręczenie nagrody MODERNIZACJA ROKU 2012 za realizacje „Ścieżka edukacji ekologicznej na bazie zabytkowych obiektów Hali Pomp i Wieży Ciśnień” przyznaną przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy.

 

Wrzesień -  Firma otrzymała wyróżnienie w konkursie OBIEKT ROKU 2011-2012, za realizacje inwestycji „Budowa budynku Centrum Dialogu wraz z infrastrukturą techniczną, a w tym zjazdy oraz odgałęzienie boczne sieci kanalizacji ogólnospławnej w Toruniu”

 

Wrzesień – Kapituła Konkursu „Budowa na medal Pomorza i Kujaw 2013” przyznaje GRAND PRIX w kategorii „Budownictwo użyteczności publicznej – obiekty sportowe, rekreacyjne, turystyczne” za inwestycje „Roboty budowlane polegające na wykonaniu rewitalizacji zdegradowanych terenów sportowych na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy, w przedmiocie budowy przystani jachtowej z bazą noclegową”

 

Sierpień – Zakończenie inwestycji dla Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie „Rewitalizacja Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie”

 

Kwiecień – ukończenie realizacji projektu dla Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy  „Odprowadzenie ścieków deszczowych z obszarów stref ochronnych ujęć wód „Las Gdański” i „Czyżkówko” oraz rozbudowa części sieci kanalizacji deszczowej w Bydgoszczy”. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z Warunkami Kontraktowymi („czerwony” FIDIC)

 

Marzec – Zakończenie zadania dla Jednostki Wojskowej w Grudziądzu dotyczącego przebudowy wjazdu wraz z infrastrukturą.

 

Styczeń – zakończenie realizacji inwestycji dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy – „Centrum Edukacji, Kultury Fizycznej i Sportu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy”. 

 

 

Wydarzenia 2012r.

 

Grudzień – Zakończenie dwóch zadań dla Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Bydgoszczy dotyczącego „Przebudowy sieci wodociągowej i przeciwpożarowej oraz dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Maksymilianowie”.

 

Październik – Kapituła Konkursu „Wnętrze Roku Pomorza i Kujaw” przyznała GRAND PRIX Firmie EBUD Przemysłówka Sp. z o.o. za realizacje inwestycji  „Przebudowa Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy”

 

Listopad –Zakończenie inwestycji dla EBUD TBS „MINIOSIEDLE składające się z trzech budynków mieszkalnych z lokalami, usługami, garażem podziemnym, garażem indywidualnym i miejscami postojowymi na zewnątrz budynku oraz wewnętrznymi instalacjami wraz z zielenią i drogami oraz przebudową sieci telekomunikacyjnej wraz z wykonaniem przyłącza cieplnego w Bydgoszczy” . Zadanie realizowane było w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

 

Listopad – Zakończenie zadania inwestycyjnego dla Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy  „Budowy zaplecza techniczno – magazynowego w Bydgoszczy”

 

Wrzesień – Zakończenie realizacji inwestycji  na zlecenie Miasta Bydgoszcz  „Roboty budowlane polegające na wykonaniu rewitalizacji zdegradowanych terenów sportowych na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy, w przedmiocie budowy przystani jachtowej z bazą noclegową”. Kapituła konkursu „Budowa na medal Pomorza i Kujaw 2013” przyznaje GRAND PRIX w kategorii „Budownictwo użyteczności publicznej – obiekty sportowe, rekreacyjne, turystyczne” za budowę Przystani jachtowej wraz z baza noclegową.

 

Sierpień – Ukończenie realizacji projektu dla Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy sp. z o.o. „Ścieżki edukacji ekologicznej na bazie zabytkowych obiektów Hali Pomp i Wieży Ciśnień”. Zadanie realizowane było w systemie „zaprojektuj i wybuduj” – według warunków kontraktowych FIDIC na podstawie tzw. „żółtej książki”. Realizacja otrzymała nagrodę MODERNIZACJA ROKU 2012 przyznaną przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy.

 

Sierpień  - Firma otrzymuje tytuł "Modernizacji Roku 2011" za modernizację Dworca Kolejowego w Malborku, Stacji Wodociągowej SW-4 w Bydgoszczy, oraz dostaję się do finału za modernizację Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy.

 

Maj - Zakończenie zadania dla Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Bydgoszczy – „Modernizacja Bazy MPS – Skład Maksymilianowo”.

 

Marzec – Zakończenie realizacji inwestycji dla Diecezji Kościoła Rzymsko - Katolickiego „Budowy budynku Centrum Dialogu wraz z infrastrukturą techniczną, a w tym zjazdy oraz odgałęzienie boczne sieci kanalizacji ogólnospławnej w Toruniu”. Budynek otrzymał wyróżnienie w konkursie OBIEKT ROKU Edycja 2011-2012 przyznaną przez Prezydenta Miasta Torunia.

 

Wydarzenia 2011r.

 

Grudzień - Przebudowa Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy – w strefie B ochrony konserwatorskiej

 

Grudzień - Przebudowa Dworca kolejowego w Malborku .Obiekt zabytkowy wpisany do rejestru zabytków

 

Lipiec - Budowa dwóch budynków mieszkalnych dla BTBS w Bydgoszczy

 

Czerwiec - Uroczyste obchody XX – lecia firmy w Operze Nova w Bydgoszczy

 

Czerwiec  - Na wniosek Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa w Warszawie Kapituła Odznaki „Za szczególne Zasługi dla  Rozwoju Budownictwa wyróżniła Złotą Odznaką dla Zbiorowości P.W.”EBUD” Przemysłówka w Bydgoszczy  

 

Kwiecień - Firma P.W. „EBUD” – Przemysłówka Sp. z o.o.obchodzi 20 lecie swojej działalności  

 

Styczeń - Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania zabytkowej mleczarni w Nowym Dworze na Żuławski Park Historyczny

 

Wydarzenia 2010r.

 

Grudzień - Zakończenie realizacji unikatowego projektu  pn."Modernizacja technologii uzdatniania  wody" w ramach  "Modernizacji stacji wodociągowej SW- 4 Czyżkówko" w  Bydgoszczy. Cała inwestycja jest największą i najważniejszą w Bydgoszczy od 1523 r. - kiedy to  oddano do użytku pierwszy drewniany wodociąg - inwestycją wodociągową w Bydgoszczy.

 

Październik - Podpisanie Umowy na budowę Centrum Dialogu w Toruniu dla Diecezji Toruńskiej Kościoła Rzymsko- Katolickiego.

 

Lipiec - Wdrożenie w struktury działalności firmy zintegrowanego systemu informatycznego  SIMPLE

 

Styczeń - Firma otrzymała wyróżnienie w konkursie "Pracodawca Roku Regionu Kujawsko- Pomorskiego 2009" nadane przez Kujawsko-Pomorski Związek Pracodawców i Przedsiębiorców.

 

Wydarzenia 2009r.

 

Wrzesień  - Prezes Zarządu otrzymał tytuł Pracodawcy 2008 roku w Budownictwie nadany przez Kapitułę Konkursu Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa.

 

Maj  - Zrealizowany projekt "Centrum Hewelianum”. Budowa kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku. Etap I" zdobył główną nagrodę w II edycji konkursu „Polska pięknieje – 7 cudów Funduszy Europejskich ” w kategorii „Rewitalizacja”.

 

Luty  - Zakończenie renowacji zabytkowych obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy. Wraz ze Spichrzami, Operą NOVA stanowią podziwiany zakątek miasta. Za tę realizację firma otrzymała dyplom Finalisty Ogólnopolskiego Konkursu "Modernizacja Roku 2008".            

 

Wydarzenia 2008r.

 

Listopad  - Zrealizowano obiekty dla Sojuszniczego Centrum Sił Połączonych (JFTC) w Bydgoszczy.

 

Lipiec - Otrzymanie wyróżnienia w konkursie HIT 2008 roku za wysoki poziom prac renowacji i rewitalizacji obiektów zabytkowych przyznanego przez Konwent Starostów Województwa Kujawsko- Pomorskiego.            

 

Wydarzenia 2006r.

 

Październik - Otrzymanie Medalu im. Kazimierza Wielkiego przyznanego przez Radę Miasta Bydgoszczy za  zasługi dla rozwoju miasta.

 

Luty - Zakończenie podstawowego etapu budowy najbardziej rozpoznawalnej w Bydgoszczy, znanej w Polsce i w  Europie OPERY NOVA.         

 

Wydarzenia 2004r.

 

Grudzień - Uzyskanie certyfikatu AQAP 2120 : 2003 w zakresie realizacji kompleksowych usług budowlanych wydany przez

 

Październik - Firma zostaje członkiem Krajowej Izby Budownictwa obecnie Polskiego Związku Pracodawców  Budownictwa.

 

Wrzesień - Zrealizowanie  ciekawego zadania w Warszawie przy ul. Flory polegającego  na zaprojektowaniu i wykonaniu robót w hotelu Belweder dla Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.       

                                 

Wydarzenia 2003r.

 

Październik - Wdrożenie systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 : 2000 w zakresie realizacji kompleksowych usług budowlanych.  

 

Lipiec - Podpisanie Umowy na modernizację  Wydziału  Ekonomiczno-Handlowego Ambasady RP w Rzymie. Kontrakt ten ukształtował sprawność firmy w zakresie logistyki,  którą firma wykorzystała przy kolejnych realizacjach w Europie ( Helsinki, Ateny, Kaliningrad, Berno )

 

Wydarzenia 2001r.

 

Marzec  - Zakończenie realizacji konstrukcji żelbetowej budynku biurowego WEST GATE w Warszawie przy ul. Al. Jerozolimskie (trzy kondygnacje podziemne, czternaście naziemnych). Było to ważne dla firmy wydarzenie techniczne.

 

Wydarzenia 2000r.

 

Luty - Rozpoczęcie działalności EBUD- TBS Sp. z o.o. zależnego od EBUD w 100 %.W ramach Towarzystwa Budownictwa Społecznego realizujemy wielorodzinny budynek mieszkalny.  Kolejne budynki wielorodzinne realizujemy już jako deweloper.  

 

Wydarzenia 1999r.

 

Styczeń - Przeniesienie do nowopowstałej siedziby Firmy EBUD Przemysłówka Sp. z o.o. w   Bydgoszczy przy ul. Biskupińskiej 11.

 

Wydarzenia 1998r.

 

Wrzesień - Firma EBUD uzyskuje honorowy tytuł SOLIDNY PARTNER  za rzetelność , uczciwość i terminowość w biznesie .

 

Wydarzenia 1996r.

 

Październik - Firma zostaje członkiem Pomorsko- Kujawskiej Izb Budownictwa.                    

 

Wydarzenia 1995r.

 

Maj - Zakończenie budowy stacji benzynowej dla koncernu SHELL w Gdyni przy ul. Morskiej 8. Jest to pierwsza stacja benzynowa z ponad dwudziestu zrealizowanych dla SHELL,STATOIL, PKN ORLEN. Jest to jednocześnie pierwszy kontakt z Klientem z  Europy Zachodniej, i pierwsze realizacje , w których obowiązywały nowe dla  firmy standardy w zakresie jakości i bhp.

 

Maj - P.W. „EBUD”- Przemysłówka zostaje członkiem Kujawsko-Pomorskiego Związku Pracodawców i Przedsiębiorców.

 

Luty - Podpisanie Umowy na roboty remontowo-konserwatorskie w zabytkowych budynkach Spichrzy stanowiących wizytówkę Bydgoszczy. Od tego momentu rekonstrukcja i modernizacja obiektów zabytkowych wpisuje się w portfel marketingowy i realizacyjny firmy.

 

Wydarzenia 1994r.

 

Grudzień - Zakończenie budowy oczyszczalni ścieków z kanalizacją ściekową dla miasta Gniewkowa. Powstaje jedna z pierwszych oczyszczalni ścieków w regionie po 1989 roku.

 

Lipiec - Rozpoczęcie działalności P.W. „BET- BUD” Sp. z o.o. zależnego od EBUD w 100 %. BET- BUD zajmuje się produkcją betonu towarowego, wykonawstwem posadzek przemysłowych oraz drobną galanterią betonową.

 

Czerwiec  - 100 % kapitału obejmują osoby fizyczne, będące jednocześnie pracownikami przedsiębiorstwa.

 

Kwiecień 1991r.

 

Rozpoczęcie działalności P.W. „EBUD”- Przemysłówka  Spółka z o.o. Po okresie uzgodnień i rejestracji firmy EBUD rozpoczyna działalność przy udziale 30 % dawnego Bydgoskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego „ Przemysłówka ” w Bydgoszczy i 70 % osób fizycznych. Kadra firmy wywodzi się początkowo  z B.P.B.P. „ Przemysłówka ”wnosząc doświadczenie z realizacji znanych w Polsce obiektów i zadań.

 

nasprzedaz 01

nasprzedaz fordon

nasprzedaz stawowa

Zaufaj naszemu doświadczeniu

  • certyfikaty2Działając od 1991 roku, zdobywaliśmy umięjętności na wielu budowach w kraju i zagranicą. Zgrany i doświadczony zespół był wielokrotnie doceniany i nagradzany za swoją fachowość i jakość prac.

    EBUD to partner na którym można polegać